Đơn hàng kỹ sư

Việc làmNơi làm việcNgày tuyển

TUYỂN 06 KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀM VIỆC TẠI OSAKA NHẬT BẢN

Nơi làm việc: OsakaNgày tuyển: 28/06/2023

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KHÁCH SẠN NHẬT BẢN CẦN TUYỂN 22 NAM NỮ

Nơi làm việc: Tokyo - Nhật BảnNgày tuyển: 15/06/2023

TUYỂN GẤP 05 KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI TOKYO NHẬT BẢN

Nơi làm việc: Tokyo - Nhật BảnNgày tuyển: 24/05/2023

TUYỂN 06 KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO Ô TÔ LÀM VIỆC TẠI HYOGO NHẬT BẢN

Nơi làm việc: Hyogo - Nhật BảnNgày tuyển: 10/05/2023

TUYỂN DỤNG 08 KỸ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN LƯƠNG CAO

Nơi làm việc: Hyogo - Nhật BảnNgày tuyển: 26/04/2023

TUYỂN DỤNG 08 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT LÀM TẠI TOKYO

Nơi làm việc: Tokyo - Nhật BảnNgày tuyển: 12/04/2023

TUYỂN 16 NAM NỮ KỸ SƯ NGÀNH CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI OSAKA NHẬT BẢN

Nơi làm việc: Osaka - Nhật BảnNgày tuyển: 27/03/2023

TUYỂN 18 NAM KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN LƯƠNG CAO

Nơi làm việc: Nhật BảnNgày tuyển: 18/02/2023

TUYỂN 30 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH SAITAMA

Nơi làm việc: Saitama - Nhật BảnNgày tuyển: 10/01/2023

TUYỂN 15 NAM KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY TẠI TẬP ĐOÀN LỚN CỦA NHẬT

Nơi làm việc: Osaka - Nhật BảnNgày tuyển: 02/12/2022
123
Zalo