Đơn hàng kỹ sư

Việc làmNơi làm việcNgày tuyển

TUYỂN 18 NAM KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN LƯƠNG CAO

Nơi làm việc: Nhật BảnNgày tuyển: 18/02/2023

TUYỂN 30 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH SAITAMA

Nơi làm việc: Saitama - Nhật BảnNgày tuyển: 10/01/2023

TUYỂN 15 NAM KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY TẠI TẬP ĐOÀN LỚN CỦA NHẬT

Nơi làm việc: Osaka - Nhật BảnNgày tuyển: 02/12/2022

TUYỂN 24 KỸ SƯ NGÀNH ĐIỆN ĐI LÀM VIỆC TẠI TỈNH HYOGO

Nơi làm việc: Hyogo - Nhật BảnNgày tuyển: 30/11/2022

TUYỂN GẤP 12 NAM KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀM VIỆC TẠI TOKYO

Nơi làm việc: Tokyo - Nhật BảnNgày tuyển: 21/11/2022

TUYỂN 15 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA

Nơi làm việc: Fukuoka - Nhật BảnNgày tuyển: 16/11/2022

TUYỂN 30 KỸ SƯ THIẾT KẾ CAD LÀM VIỆC TẠI SHIZUOKA

Nơi làm việc: Shizuoka - Nhật BảnNgày tuyển: 04/11/2022

TUYỂN 12 KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY CNC LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Nơi làm việc: Osaka - Nhật BảnNgày tuyển: 24/10/2022

TUYỂN GẤP 06 KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI SAITAMA

Nơi làm việc: Saitama - Nhật BảnNgày tuyển: 06/10/2022

TUYỂN 15 KỸ SƯ BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TẠI TỈNH SHIMANE

Nơi làm việc: Shimane - Nhật BảnNgày tuyển: 15/09/2022
1234
Zalo