Thực tập sinh Nhật Bản

Việc làmNơi làm việcNgày tuyển

TUYỂN GẤP 06 LAO ĐỘNG NAM SỬA CHỮA Ô TÔ TẠI KANAGAWA

Nơi làm việc: Kanagawa - Nhật BảnNgày tuyển: 02/10/2023

TUYỂN 16 NAM ĐI ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM TẠI NHẬT BẢN LƯƠNG CAO

Nơi làm việc: Osaka - Nhật BảnNgày tuyển: 29/09/2023

TUYỂN 65 NAM NỮ ĐI ĐƠN HÀNG DỌN DẸP KHÁCH SẠN TẠI NHẬT BẢN

Nơi làm việc: Tokyo - Nhật BảnNgày tuyển: 25/09/2023

TUYỂN DỤNG 08 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TẠI TỈNH HIROSHIMA

Nơi làm việc: Hiroshima - Nhật BảnNgày tuyển: 22/09/2023

TUYỂN 60 NAM NỮ ĐI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NHẬT BẢN

Nơi làm việc: Gifu - Nhật BảnNgày tuyển: 20/09/2023

ĐƠN HÀNG NHÔM KÍNH TẠI NHẬT BẢN CẦN TUYỂN 08 LAO ĐỘNG NAM

Nơi làm việc: Fukuoka - Nhật BảnNgày tuyển: 18/09/2023

TUYỂN 10 NỮ ĐI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN XÚC XÍCH TẠI NHẬT BẢN

Nơi làm việc: Myazaki - Nhật BảnNgày tuyển: 15/09/2023

TUYỂN 05 NỮ ĐI ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MẮT KÍNH TẠI NHẬT BẢN

Nơi làm việc: Fukui - Nhật BảnNgày tuyển: 12/09/2023

TUYỂN 09 LAO ĐỘNG NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TẠI KANAGAWA NHẬT BẢN

Nơi làm việc: Kanagawa - Nhật BảnNgày tuyển: 11/09/2023

TUYỂN 04 LAO ĐỘNG NAM HÀN LINH KIỆN MÁY TẠI YAMANASHI NHẬT BẢN

Nơi làm việc: Yamanashi - Nhật BảnNgày tuyển: 07/09/2023
12345››
Zalo